Dil ve Konuşma Bozukluğu

Right Sidebar Layout
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

  Sosyal bir varlık olan insan günlük yaşamında birbirleri ile farklı yollar aracılığıyla iletişim kurar. İnsanlar iletişim sayesinde duygu ve düşüncelerini birbirine aktarabilir.

  Dil, belirli kurallara dayalı semboller sistemidir ve iletişim aracıdır. Dil anlam bilgisi, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve kullanım bilgisi olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Dilin öğrenilmesi ve kullanması zihinsel süreçlere bağlı olduğundan zihinsel problemleri olanlar dili yaşıtlarının düzeyinde öğrenmekte güçlük çekerler.

  Konuşma, dili kullanarak sözel iletişim kurma yöntemidir. Konuşmanın anlaşılır ve dinlenebilir olabilmesi için dil bilgisi kurallarına dikkat edilmesi, ses tonu ve doğru nefes almaya dikkat edilmesi, beden dilinin kullanılması oldukça önemlidir.

   

   

   

   

  Dil ve Konuşma Bozukluğu Çeşitleri

  1- Konuşma Bozuklukları

  Konuşma; konuşmayı sağlayan organların, kasların, sinirlerin yapısında ve işlevi ile ilgili motor bir süreçtir. Bu organlardaki bir bozukluk sonucunda konuşma bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Konuşma bozukluğu yaşayan çocuk her ne kadar sesleri ve dilin yapısını bilse de, konuşmayı sağlayan organları kullanamadığından sesleri çıkaramamaktadır.

  a) Söyleyiş Bozuklukları
  Söyleyiş bozukluklarında dinleyici, konuşma seslerini yer değiştirmiş,atlamış ve eklemeler yapılmış şekilde algılıyorsa bu durumda söyleyiş bozukluğu bulunmaktadır. Kısacası söyleyiş bozuklukları konuşanın söyleyişinde değil, dinleyenin kulağındadır. 4 farklı şekilde görülmektedir:
  – Atlama: Burada kişi kelimelerin bir kısmını söylemektedir. Örneğin “saat” yerine “sat” şeklinde telaffuz etmesidir.
  – Yerine Koyma: Burada yerine koyma kişinin sesi değiştirmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin “para” yerine “paya” şeklinde telaffuz etmesidir.
  – Sesin Eklenmesi: Burada kelime de bulunmayan başka seslerin eklenmesi şeklinde görülmektedir. Örneğin “saat” yerine “sahat” şeklinde telaffuz etmesidir.
  – Sesin Bozulması: Burada kelimeler tam olarak doğru olmasa da gerçeğine yakındır. Örneğin “gelir” yerine “geliy” şeklinde telaffuz etmesidir.

  b) Ses Bozuklukları
  Ses bozuklukları sesin kendi özellikleri olan ses perdesi, yüksekliği ve kalitesindeki bozukluklardan kaynaklanmaktadır.
  – Ses Perdesi: Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre olması gerekenden daha yüksek veya daha alçak olması, çeşitli sorunlar ile karşılaşmasına ve iletişiminin zayıflanmasına neden olmaktadır.
  – Ses Yüksekliği: Kişinin ses yüksekliğinin alçak olması anlaşılmasını güçleştirirken, yüksek olması ise dinleyici açısından rahatsızlık verebilir.
  – Ses Kalitesi: Burada sesin boğukluk ve genizsizlik gibi özellikleri dikkate alınır.

  c) Konuşma Akışındaki Bozukluklar
  Konuşma akışındaki bozukluklar, konuşmanın akışı, hızı ve akıcılığı ile ilgilidir. Bu durum çok fazla olduğunda bozukluk olarak kabul edilmektedir.
  – Acele Konuşma: Burada kişi acele bir şekilde konuştuğundan dolayı söylediklerini anlatılmasında ve anlaşılmasında zorluk yaşamaktadırlar.
  – Kekemelik: Kişinin konuşma sırasında uygun olmayan zamanlarda duraklama ve konuşmayı tekrarlama ile karşılaşılan bir bozukluktur.

  2- Dil Bozuklukları

  Dil bozuklukları, kişinin sesleri ve kelimeleri düzgün bir şekilde bir araya getirememesi sonucunda karşılaşılan bir bozukluktur.
  – Gecikmiş Dil: Burada çocuk yaşıtlarına göre dillerini geliştiremez, anlama-anlatmada güçlük yaşamaları sonucunda görülen bozukluktur. Çocuk cümle kurmakta zorlandığından dolayı kendini ifade ederken vücut hareketlerini kullanarak anlatmayı tercih eder.
  – Söz Yitimi: Burada çocukta zeka geriliği veya işitme-konuşma özrü olmadığı halde, çocuk konuşma işlevini yerine getiremez.
  – Belirli Dil Yetersizlikleri: Burada çocuğun dil becerilerinde geride olması durumunda olmaktadır. Bu nedenle çocuk dili etkin bir şekilde konuşamamaktadır.

  3- Diğer Dil ve Konuşma Bozuklukları

  – İşitme Bozukluğuna Bağlı Konuşma Bozuklukları: Kişinin işitmeden dolayı yaşadığı sorunlar konuşmada da sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.
  – Yarık Damak İle İlgili Konuşma Bozuklukları: Yarık damak ağız boşluğunun üst kısmında açıklık olması durumudur. Bu durum çocuğun konuşmasına engel olmaktadır.
  – Zeka Geriliği, Öğrenme Bozukluğu ve Duygusal Problemlere Bağlı Dil Bozuklukları: Zeka geriliği olan çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları daha fazla görülmektedir.

   
 • Çocuğunuzun bu konu hakkında eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız..

Konuşmaya Başla
Hızlı Görüşme Başlat
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?